Live video shopping affärsmodeller

Dagens affärsmodeller för live video shopping är kontraproduktiva

Ju bättre du är – desto dyrare blir det. Ungefär så skulle man kunna sammanfatta det erbjudande av live video shopping som dagens e-handlare ställs inför. Det kan tyckas vara en obegriplig affärsmodell – och det finns framför allt tre orsaker till att det har blivit såhär.

Live video shopping är ett nytt fenomen, affärsmodellerna är teknikorienterade och det finns för få aktörer på marknaden. I det här inlägget berättar Johan Klitkou, VD på Streamify, mer om hur han ser på utvecklingen och delar sina tankar kring vilken typ av plattform e-handlarna behöver – och förtjänar – för att möjliggöra ökad försäljning.

Nytt fenomen

Live video shopping, att direkt kunna handla i streamade livesändningar i sociala medier, är en relativt ny företeelse, åtminstone i Europa. Därför har de e-handlare som är nyfikna och vill komma igång inte så många goda exempel att följa. Dessutom blir det inte enklare med tanke på att majoriteten av de lösningar som finns på marknaden har direkt kontraproduktiva affärsmodeller.

Teknikorienterade affärsmodeller

Vad menar jag med att affärsmodellerna är kontraproduktiva? Det kontraproduktiva ligger i att ta betalt för antalet tittare och datalagring i någon form. Förut var detta ett vanligt sätt att ta betalt på - men det var då! Det här är nämligen en teknikorienterad affärsmodell som passerat sitt bäst före-datum.

Förutom att kostnaden blir svår att förutsäga förlorar e-handlaren även lite av själva poängen med live video shopping. De flesta vill ju ha många tittare, och bättre kommunikation med dem, vilket i sin tur leder till högre försäljning. Att ta betalt för datalagring och antalet tittare blir alltså som att lägga krokben för kunden.

Få aktörer

Marknaden för live video shopping är fortfarande omogen och det finns ännu inte någon best practice. Därför är det få aktörer som kan bryta ny mark och de flesta testar sina affärsmodeller tillsammans med sina kunder. Live video shopping-plattformar som initialt lyckas med att locka till sig många användare kommer också att locka till sig fler - snöbollseffekten, helt enkelt. Sedan spelar det inte så stor roll om själva erbjudandet är rätt.

Det marknaden behöver just nu är en plattform som, till en förutsägbar kostnad, kan ge dig som e-handlare möjligheten att öka din försäljning. Vi på Streamify har under många år lagt såväl tid som programkod på att skapa en plattform och ett affärspaket som lever upp till detta.

Är du skeptisk? Hör av dig till oss och låt oss motbevisa dig! På LinkedIn kan du också följa både mig och Streamify.

Varma hälsningar,

Johan Klitkou,
Grundare och VD Streamify