Graf-exempel-vid-stor-tillväxt

Streamify ska riva barriärerna för live video shopping

Det finns många exempel som pekar på att det är först när barriärer rivs och trösklar sänks som det kan bli stor tillväxt på en marknad. Vi har sett det hända inom flera andra digitala marknader, webbpubliceringssystem, bokföringssystem och en marknad som ligger väldigt nära vår marknad, e-handelssystem. Alla dessa marknader uppvisar samma mönster.

Initialt var det ganska komplexa och dyra system som primärt hade större företag med stora plånböcker som kunder. Det var först när systemen blev enklare att använda och affärsmodellerna anpassades för den stora massan av SME som de stora tillväxttalen började komma.

”Det handlar om att sänka de tekniska och affärsmässiga trösklarna för att skapa kraftig tillväxt”

Shopify är ett bra exempel på ett företag som verkligen lyckats sänka trösklarna för små och medelstora företag inom e-handel. Deras tillväxtkurva och stora antal kunder talar sitt tydliga språk. Den tillväxtresa jag ser framför mig för Streamify är rätt lik den för Shopify (källa).

Shopify merchants diagram 2012-2020

Varför SME är den stora tillväxtmarknaden för live video shopping

Till att börja med är runt 99 % av alla företag SME. Därför kommer alltid majoriteten av en riktigt stor internationell marknadstillväxt ske bland små och medelstora företag. Vi kan översätta den här logiken till nuläget på marknaden för live video shopping.

Idag är en majoritet av företagen som erbjuder live video shopping till sina kunder fortfarande förhållandevis stora och de lösningar de använder är ganska komplexa och dyra. Det finns alltså fortfarande tekniska och affärsmässiga hinder som sänker tillväxttakten för mindre och snabbrörliga företag att komma igång. I takt med att plattformarna blir enklare att använda, affärsmodellerna tydligare (och billigare) samt att det finns färdiga integrationer till andra system som kunderna använder, exempelvis Shopify, kommer barriärerna försvinna och tillväxttakten skjuta i höjden.

Den marknadsutveckling vi ser framför oss är liknande den som skett på marknaden för e-handelssystem. I grafen nedanför visualiserar vi den stora delen av tillväxttakten som vi bedömer att SME kommer stå för de närmsta åren.

Diagram över typer av tillväxt

Hur Streamify sänker trösklarna för SME

Det absolut viktigaste för oss är att få alla delar av företaget att jobba för att sänka trösklarna för SME att komma igång med live video shopping. Detta är ett ständigt pågående arbete hos oss och just nu lägger vi stort fokus på att:

  • göra vår plattform till den mest användarvänliga på marknaden,
  • via samarbeten och integrationer hela tiden öka antalet potentiella kunder
  • erbjuda en attraktiv affärsmodell som bl a gör det enkelt för våra kunder att förutse sina kostnader och därmed sitt resultat med att använda live video shopping

Varma hälsningar,

Johan Klitkou,
Grundare och VD Streamify