Om Streamify

Streamify AB grundades 2017 med avsikten att skapa en modern lösning för hur livesändning ska se ut i framtiden.

2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live Video Shopping och Pay-Per-View-biljetter genom livesändningar.

Tjänsten riktar sig till både den individuella användaren och större etablerade aktörer inom diverse branschsegment. E-handlare och Influencers kan använda Streamify för att genom Live Video Shopping exponera och sälja produkter. På samma enkla och kraftfulla sätt kan tjänsten användas av kunder inom sport, nöje och evenemang där man tar betalt av tittaren för att se sändningar från t ex fotbollscuper, konserter mm.

Sports, Music and E-commerce

Kunder och samarbetspartners

Våra samarbetspartners är verksamma inom en mängd olika branscher, exempelvis inom e-handel, sport och musik. De kännetecknas genom ett gemensamt behov av utökade intäktsmöjligheter via tjänster inom livestreaming och e-handel. Streamify har ett flertal licensavtal med vinstdrivande aktörer som i sin tur arrangerar evenemang som sänds genom Streamify. Vidare riktar vi oss även till mindre kunder, användare, som själva kan livestreama på plattformen gratis. Dessa kunder genererar sedan egna intäkter genom tittare som betalar för åtkomst till användarens livestream, varvid Streamify behåller en angiven procentandel.

Streamify icons for platform features

Plattformen

Streamify ställer inga särskilda krav på antalet tittare, intäktsgenerering eller ändamål utan tillhandahåller endast plattformen, vilket ger kunder möjlighet att på egen hand skapa en livestream och intäktsmöjligheter. Tittare kan sedan interagera med livestreamingen genom exempelvis chattfunktioner, sponsring eller E-commerce. Dessa är viktiga kärnvärden för Streamifys kunder för att de ska kunna öka sina intäkter och bygga egna långsiktiga försäljningskanaler med Streamify som leverantör.

Golang code with Gopher on standby

Skalbar plattform

Plattformen är baserad på en mikrotjänstarkitektur där samtliga tjänster är utvecklade i Go, ett så kallat statiskt skrivet, sammanställt programmeringsspråk utformat av Google. Plattformen har utvecklats sedan 2017 och omfattar cirka 600 000 rader kod. Plattformen körs primärt på servrar hostade av Google Cloud Platform där service discovery och schemaläggning av tjänster på servrarna hanteras automatiskt i molnet.

Ett av de större evenemangen som har sänts med Streamify hade 20 000 tittare samtidigt, vilka tillsammans förbrukade 39 000 Mbps (megabits per second).