Arkiverade dokument

Här samlar vi historiken kring tidigare publicerade rapporter och relevant information för investerare.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1

PM
Digital teaser
Digital anmälningssedel

Investerardokument

Memorandum
Teaser