Stream stock market symbol

Bolagspresentation

Streamify är ett publikt aktiebolag, börsnoterat med symbolen STREAMSpotlight Stock Market.
Klicka här för Kalendarium, rapporter och pressmeddelanden.

Highlights och sammanfattning

Nu har vi släppt vår bolagspresentation i rörligt format. Den är ungefär 30 minuter lång och ger en heltäckande bild av vårt bolag, affärsmodell, marknadsposition och investeringscase. I den här artikeln får du ta del av highlights från presentationen samt en sammanfattning av informationen i den.

Johan Klitkou, CEO och grundare av Streamify.


Köp aktien hos Avanza och Nordnet

Historia

Techbolaget Streamifys historia är en modern klassiker. Vännerna Johan Klitkou och Christoffer Lundqvist har jobbat inom tech och streaming i 15 år och ur detta föddes Streamify Syftet var att de två entreprenörerna ville hjälpa föreningar och företag att tjäna pengar på streaming.

Den första marknadsvertikalen var sportföreningar, som kunde ta betalt av tittare som ville se deras matcher. När vi sedan såg fenomenet liveshopping öka markant i Kina valde vi att pivotera mot att bli en renodlad liveshopping-leverantör. De senaste 15 månaderna har Streamify gått från helt oetablerade till att ha 3 miljoner kronor i återkommande intäkter årligen.

Produkt

Enkelt förklarat är vår produkt som TV-shop, fast sänt på e-handlares webbplatser. Våra kunder kommunicerar med slutkund, säljer produkter och mycket mer via mobilen eller professionell kamerautrustning. De har även stora möjligheter att varumärkesanpassa själva videospelaren.

Funktioner

Sälja - Kunder kan sälja sina produkter och få intäkter via pay-per-view.
Data - Kunder får förstahandsdata genom shopping och interaktioner.
Leads - Kunder kan hålla i tävlingar och låta slutkund boka möten.

Användarvänlighet

En av plattformens många fördelar är dess användarvänlighet, och att integrera Streamify med ett e-handelssystem tar inte mer än 20 sekunder. Genom att kopiera in en länk i systemet läser Streamifys plattform automatiskt in systemets alla produkter, bilder, varianter, valutor, rabatter, etc. Dessa kan sedan presenteras och säljas direkt i sändningen. Vi erbjuder således våra kunder en DIY-plattform där det tar minimalt med tid att komma igång.

Affärsmodell

Streamify har en klassisk SaaS-affärsmodell riktad mot B2B. Vi erbjuder tre olika abonnemang, Light, Professional och Enterprise, som årsvis kostar från 11 000 € till 40 000 € och uppåt. Internationella bolag kan köpa licenser för flera marknader och vi har olika tillägssmoduler. Det långsiktiga värdet för kunderna är den samlade data som liveshopping genererar.

Partnerskap

Vi jobbar även omfattande med partners där vi får möjliga intäkter via kickback. Våra partnerskap finns i tre olika tiers:

 • Tier 1 är stora globala företag med liten kundvolym, men höga intäkter per kund.
 • Tier 2 är plattformar med dygnet runt-försäljning och där Streamify fungerar som tilläggsmodul.
 • Tier 3 är lokala experter, på olika platser i världen, som säljer Streamifys plattform.

Marknadsposition och målgrupper

Den tillväxt som e-handlare vant sig vid sedan e-handels start har nu återgått till normalnivåer. Därför blir utmaningarna större och behovet av förnyelse stort. I Kina kommer nästan 20% av all retail e-commerce från liveshopping, och trenden speglar sig i USA.

Idag positionerar sig Streamify mot mid-market, mellan mindre professionella plattformar som TikTok och Facebook samt kostsamma plattformar som Firework och Bambuser. Vi vänder oss till företag med tillräckligt stora resurser och budget för att ha professionella event, men där de slipper anlita tech-team och konsulter för att kunna gå live.

Varför live shopping?

Varför våra kunder väljer att anamma liveshopping varierar. Vissa önskar mer lojala kunder, medan andra vill kunna kommunicera med och lära känna slutkunden bättre. En del vill enbart öka sin försäljning eller sänka returer, medan kunder till exempel inom bilbranschen och HR vill få in fler leads och mötesbokningar. Nedan kan du se exempel på hårda och mjuka värden som några av våra kunder fått av liveshopping.

Investeringscase

Just nu är Streamify i en fas där vi jobbar hårt mot att nå lönsamhet, bland annat med en stor del partnerskapsförsäljning. Två av våra senaste partners är SAS Institute och Shopline.

SAS Institute har en omsättning på 2,3 miljarder dollar och erbjuder en kompetent plattform för datainsamling. Vårt samarbete inleddes under deras hackathon, där Streamify hamnade på topp tre i vår kategori. Samarbetet underlättar Streamifys insamling av realtidsdata från tusentals liveshopping-kunder.

Shopline är en av Asiens största e-handelsplattformar med över 500 000 befintliga kunder. Partnerskapet går ut på att Shoplines kunder addera Streamify som en tilläggsmodul.

Ser vi till möjliga resultat med dessa partnerskap, om vi klär potentialen i siffror, skulle det kunna resultera i stora MRR-intäkter. Men även om dessa partnerskap inte skulle leverera intäkter kommer Streamify att vara lönsamma senast i slutet av 2024.

Sammanfattning

 • Streamifys grundare har jobbat tillsammans inom tech och streaming i 15 år.
 • Idag kommer strax under 20% av Kinas retail e-commerce från liveshopping.
 • Bolaget har gått från helt oetablerat till att ha 3 miljoner SEK i återkommande årliga intäkter.
 • Streamify har nyligen etablerat två positionsförflyttande partnerskap.
 • Vi erbjuder en lättintegrerad gör-det-själv-plattform för midsize market.
 • Bolaget har goda marginaler, smart affärsmodell och en kostnadseffektiva plattform.
 • Vi erbjuder tre olika licenser som årsvis kostar från 11 000 € till 40 000 € och uppåt.
 • Liveshopping ger våra kunder både hårda och mjuka värden i form av exempelvis engagemang, färre returer, värdefull förstahandsdata samt ökad trafik och försäljning.
Viss information som presenteras i detta avsnitt innehåller “framåtblickande information”, inklusive “framtidsinriktad finansiell information” och “finansiell utblick”, enligt gällande regelverk (gemensamt hänvisat till som framåtblickande uttalanden). Förutom historiska fakta utgör den här informationen framåtblickande uttalanden och kan inkludera, men är inte begränsad till, förväntad utveckling av Bolagets verksamhet, pågående projekt och genomförande av Bolagets vision och tillväxtstrategi, slutförande av Bolagets pågående projekt, projekt under utveckling eller som övervägs, förnyelse av Bolagets nuvarande kund-, leverantörs- och andra väsentliga avtal samt framtida likviditet, arbetskapital och kapitalkrav. Syftet med framåtblickande uttalanden är att ge potentiella investerare möjlighet att förstå bolagsledningens övertygelser och åsikter om framtiden, så att de kan använda sådana åsikter som en faktor vid utvärdering av en investering. Det är dock viktigt att påpeka att dessa uttalanden inte utgör några garantier för framtida resultat, och det bör inte sättas överdriven tilltro till dem. Framåtblickande uttalanden är alltid förenade med kända och okända risker och osäkerheter som kan leda till faktiska resultat och finansiella resultat under framtida perioder som väsentligt skiljer sig från några prognoser av framtida prestanda eller resultat som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. Även om de framåtblickande uttalandena i denna presentation grundar sig på vad bolagsledningen anser vara rimliga antaganden, kan det inte garanteras att dessa uttalanden kommer att vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan avvika väsentligt från de som förväntas enligt sådana uttalanden. Bolaget har ingen skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden om omständigheterna ändras eller om bolagsledningens uppskattningar eller åsikter förändras, utom enligt kraven enligt aktuella regelverk. Därför bör läsaren vara försiktig med att sätta överdriven tilltro till framåtblickande uttalanden. Detta avsnitt har sammanställts för att ge en kort beskrivning av Streamify AB och dess verksamhet. För mer detaljerad information, vänligen besök www.streamify.com. Termerna “Bolaget” eller “Streamify” avser Streamify AB, med svenskt organisationsnummer 559127-1399, och dess aktie är listad på Spotlight Stock Market under handelssymbolen “STREAM”.