Start Your 30-Day Free Trial Here

Teckningsperiod (12-25/1) öppen för snabbväxande liveshoppingbolaget

Highlights

2022-10-01- 2022-12-31 (fjärde kvartalet)

 • Nettoomsättning uppgick till 679 KSEK (340 KSEK)
 • Nettoomsättningstillväxt 100% YoY
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 061 KSEK (-3 434 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,29 SEK)
 • MRR* 210 KSEK, ARR 2 520 KSEK**
 • MRR tillväxt QoQ 75%

2022-01-01- 2022-12-31 (tolv månader)

 • Nettoomsättning uppgick till 2 425 KSEK (1 168 KSEK).
 • Nettoomsättningstillväxt 108% YoY
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 219 KSEK (-9 496 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,71 SEK (-1,06 SEK).
 • MRR* 210 KSEK, ARR 2 520 KSEK**

Definitioner: MRR (eng. Monthly Recurring Revenue) definieras som månatliga återkommande intäkter genererade från aktiva kundabonnemang per den sista i månaden, engångsintäkter exkluderade. ARR (eng. Annual Recurring Revenue) definieras som MRR × 12

 

Information om teckning

Villkor För varje en (1) teckningsoption av serie TO2 i Streamify AB kan innehavaren teckna en (1) ny aktie.
Teckningskurs 0,77 SEK per aktie
Teckningsperiod 12 januari till och med den 25 januari 2023
Sista dag för handel 23 januari 2023
Betalning Genom samtidig betalning

Teckning med stöd av teckningsoptioner

1. Du innehar teckningsoptioner av serie TO2
För varje en (1) teckningsoption av serie TO2 i Streamify AB kan du teckna en (1) ny aktie i Streamify AB
En (1) tecknings-option av serie TO2
Berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Streamify AB
2. Så här nyttjar du teckningsoptionen
En (1) teckningsoption + 0,77 SEK ger en (1) ny aktie i Streamify AB
En (1) TO2 + 0,77 SEK
En (1) ny aktie i Streamify AB
 

Earnings call 2022

 

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io.

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.