Teckningsperiod (21/8–4/9) öppen för snabbväxande liveshoppingbolaget

Highlights

2023-04-01- 2023-06-30 (andra kvartalet)

 • Nettoomsättning uppgick till 884 KSEK (692 KSEK)
 • Nettoomsättningstillväxt 28% YoY
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 663 KSEK (-3 375 KSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,43 SEK)
 • MRR* 254 KSEK, ARR** 3 048 KSEK
 • MRR tillväxt YoY 243%

2023-01-01- 2023-06-30 (första halvåret)

 • Nettoomsättning uppgick till 1 900 KSEK (1 424 KSEK)
 • Nettoomsättningstillväxt 33% YoY
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 301 KSEK (-6 214 KSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK (-0,78 SEK)
 • MRR* 254 KSEK, ARR** 3 048 KSEK
 • MRR tillväxt YoY 243%

Definitioner: MRR (eng. Monthly Recurring Revenue) definieras som månatliga återkommande intäkter genererade från aktiva kundabonnemang per den sista i månaden, engångsintäkter exkluderade. ARR (eng. Annual Recurring Revenue) definieras som MRR × 12

 

Information om teckning

Villkor En (1) Teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskurs 0,40 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Nyttjandeperiod 21 augusti 2023 till och med den 4 september 2023.
Sista dag för handel av Teckningsoptioner 31 augusti 2023
Betalning Genom samtidig betalning

Teckning med stöd av teckningsoptioner

1. Du innehar teckningsoptioner av serie TO3
För varje en (1) teckningsoption av serie TO3 i Streamify AB kan du teckna en (1) ny aktie i Streamify AB
En (1) tecknings-option av serie TO3
Berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Streamify AB
2. Så här nyttjar du teckningsoptionen
En (1) teckningsoption + 0,40 SEK ger en (1) ny aktie i Streamify AB
En (1) TO3 + 0,40 SEK
En (1) ny aktie i Streamify AB
 

Earnings call Q2 2023

 

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io.

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.