Fråga Streamify - avsnitt 8

I det här avsnittet förklarar Johan var den stora tillväxten inom live video shopping kommer ske och vilka signaler han redan nu ser på detta.