Se vår livestreamade julkalender här & ta del av dagens deal!

Hubso väljer live shopping från Streamify. “Först ut är Sanne Alexandra Stockholm”

Influencerkubatorn Hubso är en full-service partner som hjälper influencers driva och utveckla D2C-varumärken. Med Live Shopping från Streamify applicerar de ytterligare en säljkanal för profilerna att kommunicera via med sin målgrupp, men där huvudfokus är värdeskapande innehåll, inkludering och “community building”.

“Live Shopping är en kanal som ska användas till mer än “bara” konverterande ändamål. Vi vill använda formatet för att på ett autentiskt och transparent sätt bygga Brand Communities runt varumärket”. – Sebastian Schardl, COO på Hubso.

Hubso är en hub för kreatörer och influencers som vill etablera sitt eget varumärke. De fungerar som en partner för kreatörerna och erbjuder hjälp med inköp, produktion, marknadsföring och e-handel. I sin portfölj har Hubso varumärken som Alice Stenlöfs klädmärke “A-Design”, Josefine Qvists skönhetsmärke “VIQ Beauty”, Linn Ahlborgs klädmärke “LXA the Lable”, Emelie Lindmarks klädmärke “Le Capsole” och Sanne Josefsson klädmärke “Sanne Alexandra Stockholm”.

Sanne Alexandra, Stockholm, Hubso.

“Först ut att implementera Live Shopping i sin e-handel är Sanne Alexandra Stockholm och ytterligare ett varumärke i vår portfolio. Vi tror att kanalen kommer att addera mycket långsiktigt värde och fungera väl i kommunikationen med vår målgrupp.” – Sebastian Schardl, COO på Hubso.

I sitt nära samarbete med kreatörerna hjälper Hubso till att utveckla varumärket för att skapa en lönsam, hållbar tillväxt. Med rådgivning kring produktutveckling, distribuering av innehåll i sociala medier, inköp av produkter och utveckling av e-handel, hjälper Hubso varumärken att långsiktigt utvecklas vidare och växa organiskt.

“Vi tror på att Live Shopping är rätt kanal för att kommunicera med målgruppen. Av flera olika anledningar – men främst som en kanal för att inkudera följare och målgruppen in i en unik, digital upplevelse. ” – Sebastian Schardl, COO på Hubso.

Mänskliggöra varumärket med Live Shopping Med Live Shopping vill de förstärka varumärkets personlighet för att klara av att stå på egna ben och inte vara beroende av kreatörens personliga kanaler. Idag arbetar de redan hårt med att bygga community där varumärket blir mer fristående från kreatören.

“De kreatörer som vi arbetar med är entreprenörer som vill bygga ett varumärke som långsiktigt inte är beroende av marknadsföring från deras personliga kanaler. De fokuserar mycket på att ge varumärket en egen identitet. Där tror vi att live shopping kommer kunna hjälpa till för att skapa relationer till varumärket i sig.” – Sebastian Schardl, COO på Hubso.

Kontinuitet och äkthet är nycklarna för att lyckas med Live Shopping I en tidigare lyckosam satsning på live shopping vet man att formatet fungerar. Problemet tror de är att man gör för stor produktion av det hela och tappar transparensen i konceptet, samt att kostnaden per event blir för hög. Hubso vill använda Live Shopping från Streamify i mer frekvent utsträckning, utan att behöva gå all-in med hyrd studio, kamerateam och kostsamma produktioner.

“Risken när live shopping-eventen blir för planerade och “perfekta” är att målgruppen inte tar till sig formatet. Live Shopping möjliggör ju för kunden att mer transparent, få en inblick i processen av att driva ett varumärke och t.ex. vara med i inköpsprocessen eller vid en plåtning. Det är då man lyckas bygga community”– Sebastian Schardl, COO på Hubso.

“Vi vet att live shopping verkligen fungerar men att det kräver flera nedslag för att se mätbara, hårda resultat. Men om man kan göra det enkelt och odramatiskt att sända live, tror vi att vi kommer göra det mer frekvent och se det som ytterligare en möjlighet att komma närmare våra kunder.” – Sebastian Schardl, COO på Hubso.