Kommuniké från extra bolagsstämman i Streamify AB

2021-12-15

Idag, den 15 december 2021, hölls extra bolagsstämma i Streamify AB. Med anledning av den pågående pandemin genomfördes stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning). Stämman fattade beslut enligt följande:

Nyval av styrelseledamot
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att godkänna nyval av Michal Kalinowski som ordinarie styrelseledamot till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Fastställande av arvode åt styrelseledamot
Stämman beslutade i enlighet med aktieägarnas förslag, att ett årligt arvode motsvarande ett (1) prisbasbelopp ska utgå till Michal Kalinowski för tiden fram till och med nästa årsstämma.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.