Ökad Säkerhet med SCA PSD2

Ökad säkerhet för kortinnehavare med Strong Customer Authentication (SCA) PSD2.

Europeiska Kommissionen introducerade betaltjänstdirektivet Payment Service Directive 2 (PSD2) för att göra betalningar säkrare, stärka konsumentskyddet samt främja innovation och konkurrens. SCA-bestämmelserna i PSD2 är obligatoriska, och gäller i Europa från och med 14 september 2019.

Vad är Strong Customer Authentication (SCA)?
SCA betyder stark kundautentisering och hänvisar till införandet av kraven på ökad säkerhet vid autentisering.

Vad innebär SCA för mina kunder?
När din kund ska genomföra ett köp så kan de krävas på ytterligare någon form av autentisering. Detta kallas för Two Factor Authentication (2FA).

Vad innebär SCA för mig?
Streamify har anpassat plattformen för SCA PSD 2 så du behöver inte göra något.