Bolagspresentation för investerare

Reviderat förslag till incitamentsprogram avseende anställda och styrelseordförande till årsstämma i Streamify AB

2023-06-09

Styrelsen i Streamify AB (”Bolaget” eller ”Streamify”) har beslutat att justera förslagen avseende beslut om incitamentsprogram för anställda och styrelseordföranden innebärande att nyttjandet av personaloptionerna inte längre är villkorat av att de ska anses vara kvalificerade personaloptioner.

Styrelsen har noterat att Skatterättsnämnden har offentliggjort ett förhandsavgörande som innebär att det finns en risk att den bedömningen styrelsen tidigare har gjort avseende kvalificerade personaloptioner inte längre blir gällande. Risken är således att personalen och styrelseordföranden arbetar kvar i Bolaget för att sedan inte kunna nyttja personaloptionerna med anledning av villkoret i beslutet som lyder enligt följande: ”De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader från tilldelningsdagen och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.”.

Styrelsen, och Johan Klitkou i egenskap av aktieägare, vill undvika att både personal och styrelseordförande förlorar det incitament som programmet är avsett att medföra och har således beslutat att revidera förslaget till årsstämman innebärande att utnyttjandet av personaloptionerna inte längre är villkorat att samtliga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner är uppfyllda. Det reviderade förslaget kommer istället innebära att samtliga krav avseende den anställda måste vara uppfyllda för nyttjande av personaloptionerna ska få ske.

Skatterättsnämndens förhandsbesked har överklagats och till dess att någon dom meddelas är styrelsen av uppfattningen att man uppfyller kraven för kvalificerade personaloptioner. Skulle domen medföra att styrelsen inte längre bedömer att personaloptionerna är kvalificerade kommer styrelsen att informera marknaden.

Fullständiga, och reviderade, förslag till beslut kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida och kontor tre veckor innan årsstämman.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.