Riktad nyemission registrerad hos Bolagsverket

2023-05-10

Den riktade nyemission Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) nyligen genomfört har nu registrerats hos Bolagsverket. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registreringen till 24 830 335 aktier och aktiekapitalet uppgår till 3 848 701,925 SEK.

Genom den riktade emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 7 000 000 aktier, från 17 830 335 aktier till 24 830 335 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 085 000 SEK från 2 763 701,925 KSEK till 3 848 701,925 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 28,19 procent av rösterna och 28,19 procent av kapitalet.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.