Riktad nyemission registrerad hos Bolagsverket

Den riktade nyemission Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) nyligen genomfört har nu registrerats hos Bolagsverket. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registreringen till 7 530 448 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 167 219,44 SEK.

Genom den riktade emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 1 952 378 aktier, från 5 578 070 aktier till 7 530 448 aktier. Aktiekapitalet ökar med 302 618,59 SEK från 864 600,85 SEK till 1 167 219,44 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 25,93 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.