Streamify AB ingår partnerskap med SAS Institute och TD Synnex för ökad global tillväxt

Streamify AB (härefter “Streamify”) ingår i ett partnerskapsavtal med mjukvaruföretaget SAS Institute (härefter “SAS”). Streamify blir SAS första leverantör av liveshopping och syftet med partnerskapet är att växa de båda företagens utbud globalt gentemot retail.

SAS är världens största privatägda mjukvaruföretag specialiserat på analys, AI och statistik. SAS har en omsättning på över $3 miljarder samt 12 000 anställda. De besitter därtill över 40 års erfarenhet av innovativa lösningar för analys och dataomvandling. Streamifys tjänster för videobaserade konverteringar genererar insikter, försäljning samt viktiga nyckeltal. Tillsammans skapas en affärsmässig fördel för retail-segmentet (detaljhandeln) när realtidsdata från videobaserade konverteringar omvandlas till intelligens. Tillsammans med polska Algomine Sp. z o.o. har ett samarbete påbörjats för att leverera erbjudandet till en första gemensam kund.

Interview with Stefan Borensjö, Retail & CPG Industry Leader EMEA

Avtalet är ett stort genombrott i vår partneraffär som ger oss de förutsättningar vi behöver för bolagets nästa tillväxtfas. För Streamify möjliggör avtalet en ny typ av kund med högre avtalsvärde än idag. Samarbetet med SAS som nu inleds, och att vara en del av ett globalt nätverk av partners, ger oss möjlighet till en snabb etablering på nya marknader, säger Johan Klitkou, vd på Streamify.

Streamify tecknar samtidigt distributionsavtal med SAS-distributören TD Synnex för att på så sätt kunna erbjuda SAS mjukvara till liveshopping-kunder. Försäljning av mjukvaran medför en procentuell provision för Streamify samt möjlighet att skala upp erbjudandet och nå ytterligare kunder.

Vi på SAS har en strategisk inriktning att växa vår indirekta försäljning med hjälp av duktiga partners som möjliggör innovation. Vi är nu glada över att välkomna Streamify som en av dessa partners via vår distributör TD Synnex. Liveshopping är en av de hetaste kanalerna för att hjälpa ett varumärke att sälja, presentera, marknadsföra sina produkter på just nu och vi är övertygade om att det går att utvinna oanade insikter utifrån den data som genereras vid liveshopping-tillfället. Detta visade Streamify inte minst på ett förtjänstfullt sätt under deras deltagande på vårt Hackathon tidigare i år, säger Stefan Borensjö, Industry Leader Retail & CPG för EMEA på SAS.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io
Hemsida: www.streamify.io

För ytterligare information om SAS Institute, vänligen kontakta:
Stefan Borensjö, Retail & CPG Industry Leader EMEA
Telefon: +46 76-026 89 56
E-post: stefan.borensjo@sas.com
Hemsida: www.sas.com