Streamify AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners teckningskurs

Idag den 27 december 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med Streamify ABs (”Streamify” eller ”Bolaget”) företrädesemission under fjärde kvartalet 2022.

Teckningskursen vid nyttjande av teckningsoptionerna uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 27 december 2022 till 10 januari 2023. Nyttjandekursen får lägst uppgå till 0,155 SEK per aktie och högst 1,45 SEK per aktie. Totalt emitterades 5 837 862 teckningsoptioner av serie TO2. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 12 januari till och med 25 januari 2023.

I samband med att nyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer Streamify gå ut med ett nytt pressmeddelande.

Rådgivare Mangold är finansiella rådgivare till Streamify AB i samband med Företrädesemissionen. Markets & Corporate Law är legal rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är noterade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.