Streamify AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3

Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 5 september 2023, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Streamifys företrädesemission i september 2022. Under perioden 21 augusti 2023 till den 4 september 2023 hade innehavare av Teckningsoptioner av serie TO3 möjligheten att teckna aktier i Streamify med stöd av Teckningsoptioner. Totalt nyttjades 2 491 674 Teckningsoptioner för teckning av 2 491 674 aktier, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 85,4 procent och en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 9,12 procent. Teckningskursen fastställdes innan nyttjandeperioden till 0,40 SEK per aktie. Streamify tillförs därmed cirka 1,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 50 TSEK.

Antal aktier och aktiekapital
Streamify tillförs cirka 1,0 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 50 TSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Streamify uppgå till 27 322 009 och aktiekapitalet uppgå till 4 234 911,3950 SEK.

Rådgivare
Mangold är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Streamify i samband med Teckningsoptionerna.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.