Streamify AB senarelägger publicering av delårsrapport till 7 november 2022

Streamify AB har beslutat att senarelägga publicering av delårsrapporten för tredje kvartalet 2022. Tidigare kommunicerat datum för publicering var 28 oktober 2022 och nytt datum för publicering är måndag 7 november 2022.

2022-09-19

Streamify AB har beslutat att senarelägga publicering av delårsrapporten för tredje kvartalet 2022. Tidigare kommunicerat datum för publicering var 28 oktober 2022 och nytt datum för publicering är måndag 7 november 2022.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är noterade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.