Streamify AB tidigarelägger publicering av halvårsrapporten till 21 augusti 2023

2023-07-04

Streamify AB har beslutat att tidigarelägga publicering av halvårsrapporten för 2023. Tidigare kommunicerat datum för publicering var 31 augusti 2023 och nytt datum för publicering är måndag den 21 augusti 2023.

Anledningen till tidigareläggningen är för att möjliggöra teckningsåtagande av teckningsoptionerna TO3 som kommer ske under perioden från och med den 21 augusti 2023 till den 4 september 2023.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta: Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.