Streamify - s0304 - earnings call q1 2023 live

VD och grundare Johan Klitkou och CFO Lina Karlsson går igenom Streamifys delårsrapport q1 2023 och svarar på frågor live.

 

Highlights

2023-01-01 -> 2023-03-31, första kvartalet

  • Nettoomsättning uppgick till 1 016 KSEK (731 KSEK)
  • Nettoomsättningstillväxt 39% YoY
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 637 KSEK (-2 839 KSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,36 SEK)
  • MRR* 231 KSEK, ARR** 2 722 KSEK
  • MRR tillväxt YoY 172%

Definitioner: MRR (eng. Monthly Recurring Revenue) definieras som månatliga återkommande intäkter genererade från aktiva kundabonnemang per den sista i månaden, engångsintäkter exkluderade. ARR (eng. Annual Recurring Revenue) definieras som MRR × 12

 
 

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io.

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.