Streamify ingår i kund- och partneravtal med plattformen Showroom

Streamify har ingått två avtal med plattformen Showroom, där företag i alla storlekar kan använda Streamifys lösning för att presentera live video shopping mot sina kunder.

Streamify har ingått i två separata avtal med Showroom. Ett avtal rör ett renodlat kundleverantörsavtal för Showroom som lanserar konceptet Showroom Originals med Streamify som teknisk leverantör. Avtalet kommer inte att ha betydande effekter på årsresultatet. Det andra avtalet är utformat som ett partneravtal där Showroom och Streamify tillsammans kommer att erbjuda e-handlare en konkurrenskraftig lösning med teknik från Streamify som implementeras på e-handlarens egna plattform men även kan distribueras via Showrooms plattform. Avtalet ses för Streamify som ett strategiskt viktigt beslut för att nå en bredare kundbas inom live video shopping än tidigare.

Live video shopping är framtiden för e-handel och har goda förutsättningar att bli en global massmarknadsprodukt. Idag är det dock mestadels större bolag som kan erbjuda live video shopping. Vår modell utgår från att sänka trösklarna och ge alla e-handlare på den breda marknaden en enkel och lönsam lösning inom segmentet. I ljuset av den målsättningen är samarbetet med Showroom otroligt spännande med potential att öppna upp nya marknader och kunder, säger Johan Klitkou, vd Streamify.

Showroom har som ambition att bli ett Netflix för live video shopping. Vi har redan idag en uppsjö av starka varumärken som använder sig av vår plattform, men det är viktigt för oss att bolag i alla storlekar och former har möjligheten att ta del av framtidens e-handel. Som plattform är det en stor del av vårt uppdrag och som leverantör är Streamify en stor del av vår lösning, säger Maria Olsson, COO på Showroom.