Streamify meddelar sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1

Den 14 december 2021 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Streamify AB:s (“Streamify” eller “Bolaget”) emission av units i december 2020. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 16 december 2021. Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Streamify till en kurs om 7,30 SEK per ny aktie. Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets (www.streamify.io/investors/), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavare av teckningsoptioner tecknar nya aktier genom nyttjande av teckningsoptioner senast den 16 december 2021, alternativt säljer innehavda TO 1 senast den 14 december 2021.

TO 1 i sammandrag
Nyttjandeperiod:: 25 november – 16 december 2021.
Sista dag för handel: 14 december 2021.
Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Streamify till en kurs om 7,30 SEK per ny aktie.
Emissionsvolym: Antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår till 1 384 800 stycken. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Streamify cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 14 december 2021.
Antal utestående aktier i Streamify: 7 530 448 stycken.
Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 55,0 MSEK.*

*Efter det att nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1 inleddes så har den riktade emissionen, vilken genomfördes under det fjärde kvartalet 2021, registrerats. I anslutning till registreringen av den riktade emissionen på Bolagsverket tillfördes Bolaget cirka 10,2 MSEK samtidigt som det gavs ut 1 952 378 nya aktier. Värderingen i det aktuella erbjudandet har således ökat från cirka 40,7 MSEK till cirka 55,0 MSEK efter det att registreringen genomfördes.

Antal aktier och aktiekapital
Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Streamify att öka med 1 384 800 stycken, varav det totala antalet aktier således kommer uppgå till 8 915 248. Aktiekapitalet kommer öka med 214 644 till 1 381 863,44. Detta medför en utspädning om cirka 15,5 procent (baserat på nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1).

Teaser och anmälningssedel
Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Streamifys (www.streamify.io/investors/), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Även fullständiga villkor och mer information om nyttjandet av teckningsoptionerna finns tillgängligt på ovanstående hemsidor.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Nordic Issuing är emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Streamify i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om teckningsoptionerna av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing
Telefon: +46 (0)40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
Hemsida: www.nordic-issuing.se

För ytterligare information om Streamify AB, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io
Hemsida: www.streamify.io

Om Streamify AB
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Tjänsten riktar sig till både den individuella användaren och större etablerade aktörer inom diverse branschsegment. E-handlare och Influencers kan använda Streamify för att genom Live Video Shopping exponera och sälja produkter. På samma enkla och kraftfulla sätt kan tjänsten användas av kunder inom sport, nöje och evenemang där man tar betalt av tittaren för att se sändningar från t ex fotbollscuper, konserter mm. Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.