Streamify meddelar utfall i optionsinlösen, tillförs totalt cirka 2,95 MSEK

Den 16 december 2021 avslutades nyttjandeperioden för Streamify AB:s (”Streamify” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets emission av units i december 2020. Totalt nyttjades 403 442 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 29,1 procent. Genom nyttjandet tillförs Streamify därmed totalt cirka 2,95 MSEK före emissionskostnader.

VD Johan Klitkou kommenterar

Tillsammans med likviden från höstens riktade nyemission är vi rustade för att kunna fortsätta satsningarna inom live video shopping. Därför vill jag passa på att tacka er som visat fortsatt intresse för Streamify och bidrar till vår fortsatta tillväxt, vilket möjliggör för oss att bland annat investera i försäljningsresurser och marknadsföringsaktiviteter, stärka upp organisationen med fler duktiga medarbetare samt vidareutveckla vår teknik, säger Johan Klitkou.

Optionsinlösen av TO 1
Totalt nyttjades 403 442 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 29,1 procent. Genom nyttjandet av TO 1 tillförs Streamify cirka 2,95 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. När aktierna som emitterats genom nyttjande av TO 1 är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Streamify att uppgå till 7 933 890 stycken och aktiekapitalet till 1 229 752,95 SEK. Det planerade datumet för konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske den 13 januari 2022 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares konto omkring den 17 januari 2022.

Rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare till Streamify i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Nordic Issuing har varit emissionsinstitut.

För mer information om teckningsoptionerna av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing
Telefon: +46 (0)40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
Hemsida: www.nordic-issuing.se

Denna information är sådan som Streamify är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-22 18:14 CET.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.

Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.