Streamify offentliggör bokslutskommuniké för 2020

Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2020. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.streamify.io). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Streamify har nu stängt ett otroligt viktigt år sett till tillväxt och inlett 2021 med en spännande börsnotering på Spotlight Stock Market.

Noteringen är ett värdefullt kliv framåt för Bolaget och innebär att vi står redo att bemöta det enorma intresse och efterfrågan som redan möter oss inom livestreaming, numera som ett noterat bolag.

Vi har sett att efterfrågan på effektiva livesändningslösningar har ökat exponentiellt det senaste, delvis med anledning av COVID-19. Under året 2020 såg vi en stor ökning i antalet konton och idag har plattformen fler än 3 800 aktiverade konton. En stor fördel med Streamify är att konceptet fungerar lika väl oavsett vilken bransch det rör sig om. Nöjes-, musik-, sport- eller utbildningsevenemang – finns det en publik så är Streamify en enkel och lättillgänglig lösning för livesändning. Intäkter genereras genom att tittarna köper fysiska eller digitala varor från kundens Premiumkanal, donerar pengar eller betalar för att titta på video - allt via Streamifys plattform.

2020-10-01- 2020-12-31 (fjärde kvartalet)

  • Nettoomsättning uppgick till 1 095 KSEK (0 SEK).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till - 1 398 KSEK (-33 KSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till 0 SEK (-3,34 SEK).

2020-01-01 - 2020-12-31 (tolv månader)

  • Nettoomsättning uppgick till 1 542 KSEK (0 KSEK).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 922 KSEK (-33 KSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,41 SEK (-3,34 SEK).
  • Soliditeten uppgick till 87,51 % (48,34 %).

Väsentliga händelser

  • Den 9 december 2020 meddelade Streamify att Bolaget godkänts för notering på Spotlight Stock Market. I samband med då förestående noteringen erbjöds allmänheten att förvärva aktier genom en emission av units (aktier samt vederlagsfria teckningsoptioner) om totalt 14,1 MSEK. Emissionen inleds den 9 december 2020 och pågick till och med den 23 december 2020.

  • Den 30 december 2020 meddelade Streamify att Bolagets emission av units (aktier samt vederlagsfria teckningsoptioner) om totalt cirka 14,1 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market avslutats. Emissionen tecknades till totalt cirka 75,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 539 procent.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47. E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
Streamify grundades 2017 med avsikt att skapa framtidens smartaste livestreaminglösningar. 2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som kombinerar livestreaming med e-commerce. Streamify ger individuella användare och etablerade aktörer möjlighet att skapa egna livestreams och därmed intäktsmöjligheter, samtidigt som tittare kan interagera med livesändningarna genom chattar, sponsring och för sändningen relevant e-commerce.

Ladda ner Bokslutskommuniké