Streamify offentliggör bokslutskommuniké för 2021

Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.streamify.io). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Streamify offentliggör bokslutskommuniké

2022-02-25

Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari-december 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på hemsidan (www.streamify.io). Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

2021-10-01- 2021-12-31 (fjärde kvartalet)

 • Nettoomsättning uppgick till 401 KSEK (1 095 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 192 KSEK (-2 903 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,24 SEK).

2021-01-01- 2021-12-31 (helåret)

 • Nettoomsättning uppgick till 1 168 KSEK (1 542 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 262 KSEK (-3 617 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,06 SEK (-0,52 SEK).

Väsentliga händelser

 • Den 1 oktober 2021 meddelade Streamify att Bolaget skrivit avtal med fastighetsbolaget Diös koncept PickPackPost och PopUp Market. Syftet är att utveckla ett erbjudande med live video shopping för varumärken och butiker. Lösningen handlar om att knyta ihop den fysiska köpupplevelsen med den digitala.

 • Den 11 oktober 2021 meddelade Streamify att Bolaget skrivit avtal med Nordens största e-handelsevent D-CONGRESS. D-CONGRESS arrangeras av Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan har valt Streamify som leverantör av kommersiell streaming.

 • Den 20 oktober 2021 meddelade Streamify att Bolaget ingått i partneravtal med IFK Göteborg. Avtalet har en löptid om ett år och startar i oktober. Under avtalets löptid kommer Streamify leverera live video shopping för IFK Göteborg.

 • Den 27 oktober 2021 meddelade Streamify att Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med influencerplattformen Massfluencer. Målet med samarbetet är att erbjuda en värdeskapande och kraftfull paketlösning, bestående av Streamifys tekniska lösning och Massfluencers förmåga att driva trafik och skapa varumärkeskännedom genom sin plattform.

 • Den 28 oktober 2021 meddelade Streamify att Bolaget beslutat att genomföra en riktad nyemission om 10,25 MSEK, riktad till professionella och strategiska investerare. Med likvid från den riktade nyemissionen ämnar Bolaget accelerera sin lansering och marknadsnärvaro inom live video shopping, knyta nya partnerskap och etablera sig som ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden.

 • Den 8 november förvärvade Streamifys VD Johan Klitkou och styrelseordförande Lars Ekström 85.000 respektive 34.000 aktier i Streamify.

 • Den 17 november genomfördes extra bolagsstämma i Streamify och beslutade att godkänna förslaget om en riktad nyemission som omfattar cirka 10,25 MSEK. Med likviden avser Bolaget att accelerera sin lansering och marknadsnärvaro inom live video shopping. Vidare beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner under tiden fram till nästa årsstämma.

 • Den 17 november har Streamifys styrelseledamot Peter Nyström köpt 14 062 aktier. Aktierna köptes till en kurs om 6,87 kronor per aktie vilket innebär en affär på sammanlagt 96.500 kronor.

 • Den 25 november 2021 inleddes nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Streamify AB:s emission av units i december 2020. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 16 december 2021.

 • Den 25 november kallades aktieägarna i Streamify till extra bolagsstämma onsdagen den 15 december 2021.

 • Den 30 november meddelande Streamify att den riktade nyemission som genomförts har registrerats hos Bolagsverket. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registreringen till 7 530 448 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 167 219,44 SEK.

 • Den 2 december meddelade Streamify att Bolaget har lanserat appen Streamify Broadcaster 2. Streamify broadcaster har använts för att genomföra över 15 000 kommersiella livesändningar och nu lanserar Streamify version 2 som innebär att även kunder som använder Android kan använda Streamifys app.

 • Den 13 december meddelade Streamify att Bolaget har tecknat ett avtal med företaget Axkid. Avtalet har en löptid om 13 månader varav första månaden är en prövoperiod. Avtalet omfattar verksamhet i SE, UK, DE, FRA och GLOBAL med syfte att hjälpa Axkid lansera och utveckla sitt erbjudande inom live video shopping. Avtalet kommer inte att ha betydande effekter på innevarande årsresultat.

 • Den 14 december meddelade Streamify att Bolaget har tecknat ett partneravtal med influencerbyrån WeAreCube. Genom partnerskapet ska Streamify leverera en plattform för live video shopping specifikt för CUBEs kundbas.

 • Den 15 december meddelade Streamify att Bolaget Chandla har, genom ett partneravtal, valt Streamify som exklusiv leverantör av sin lösning inom live video shopping. Syftet med partnerskapet är att leverera Sveriges första renodlade kanal för live video shopping, där Chandla säljer produkter inom flera områden med interaktiva sändningar med kampanjer och lanseringar.

 • Den 15 december genomfördes extra bolagsstämma i Streamify och beslutade att godkänna nyval av Michal Kalinowski som ordinarie styrelseledamot till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

 • Den 16 december meddelade Streamify att bolaget har tecknat nya kundavtal till ett värde om ca 184 000 kr. Under december har Streamify tecknat kundavtal med bolagen H&H Hairstory Factory, Treakel, Patriks Prylar, The Skincare Revolution och tidigare kommunicerade Axkid. Avtalen har olika löptid från månadsvis till årsvis och startar under q1 2022.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 18 januari 2022 meddelande Streamify att Bolaget har tecknat ett avtal med tränings- och återhämtningsbolaget Flowlife. Avtalet har en löptid om ett år.

 • Den 14 februari 2022 meddelade Streamify att Bolaget har tecknat ett avtal med den nätbaserade frö- och odlingsbutiken Frökungen. Streamify kommer bistå med att erbjuda sin live videoshopping för att hjälpa Frökungen att stärka kundernas upplevelse kring produkterna.

 • Den 17 februari 2022 meddelade Streamify att Naturkompaniet har valt Streamify som leverantör av live video shopping. Det första live video shopping-eventet hålls den 17 februari och innebär att Naturkompaniet kommer nå ut till sina kunder på ett nytt sätt. Störst fokus kommer att vara på att skapa kunskapsbaserat innehåll som inspirerar men också utbildar kunder inom olika områden och aktiviteter kopplat till friluftsliv.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.

Ladda ner Bokslutskommuniké