Streamify offentliggör bokslutskommuniké för 2022

Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.streamify.io). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Streamify offentliggör bokslutskommuniké

2023-01-11

Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på hemsidan (www.streamify.io). Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

2022-10-01- 2022-12-31 (fjärde kvartalet)

 • Nettoomsättning uppgick till 679 KSEK (340 KSEK)
 • Nettoomsättningstillväxt 100% YoY
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 061 KSEK (-3 434 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,29 SEK)
 • MRR* 210 KSEK, ARR 2 520 KSEK**
 • MRR tillväxt QoQ 75%

2022-01-01- 2022-12-31 (tolv månader)

 • Nettoomsättning uppgick till 2 425 KSEK (1 168 KSEK).
 • Nettoomsättningstillväxt 108% YoY
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 219 KSEK (-9 496 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,71 SEK (-1,06 SEK).
 • MRR* 210 KSEK, ARR 2 520 KSEK**

Definitioner: MRR (eng. Monthly Recurring Revenue) definieras som månatliga återkommande intäkter genererade från aktiva kundabonnemang per den sista i månaden, engångsintäkter exkluderade. ARR (eng. Annual Recurring Revenue) definieras som MRR * 12

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.

Ladda ner Bokslutskommuniké