Streamify offentliggör delårsrapport q1 2023

Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för q1 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.streamify.io). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Våra återkommande intäkter har ökat med 172% och genom de satsningar som planeras framöver så fortsätter vi vår tillväxtresa. Säger VD, Johan Klitkou

2023-01-01 -> 2023-03-31, första kvartalet

  • Nettoomsättning uppgick till 1 016 KSEK (731 KSEK)
  • Nettoomsättningstillväxt 39% YoY
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 637 KSEK (-2 839 KSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,36 SEK)
  • MRR* 231 KSEK, ARR** 2 722 KSEK
  • MRR tillväxt YoY 172%

Definitioner:
*MRR (eng. Monthly Recurring Revenue) definieras som månatliga återkommande intäkter genererade från aktiva kundabonnemang per den sista i månaden, engångsintäkter exkluderade.
**ARR (eng. Annual Recurring Revenue) definieras som MRR * 12.

Med “Streamify” eller ”Bolaget” avses Streamify AB med organisationsnummer 559127–1399. Antal aktier i Streamify per den 30 september 2022 uppgår till 7 933 890 aktier (5 578 070).

Väsentliga händelser
• Den 10 januari 2023 meddelande Streamify att Bolaget ingått ett avtal med GLOWiD som säljer koreansk hudvård, smink och hårvård via sin e-handel och är ledande återförsäljare och distributör av utvalda varumärken i Norden. Med hjälp av live shopping från Streamify vill de komma närmare sina kunder och stärka sitt community globalt.
• Den 11 januari 2023 meddelade Streamify att kunden Naturkompaniet väljer att förlänga avtalet. Under 2022 lanserade Naturkompaniet konceptet i Sverige och Norge och fick positiv respons från kunderna. Syftet med formatet är att skapa kunskapsbaserat innehåll som inspirerar och utbildar kunden inom olika områden och aktiviteter kopplat till friluftsliv.
• Den 16 januari 2023 meddelade Streamify att Bolaget ingått ett avtal med norska EuroSko Gruppen AS, en av Nordens största skokedja. Satsningen initieras under första kvartalet 2023 med skobutikerna EuroSko och DNA som de första att implementera Live Shopping- formatet.
• Den 19 januari 2023 meddelade Streamify att Bolaget ingått ett avtal med det klassiska modevarumärket Newhouse. Newhouse har ett butiksnätverk på 11 butiker, en välbesökt e-handel och med över 70 återförsäljare i Norden och som en del i det fortsatta arbetet med att stärka omniaffären väljer Newhouse att implementera livestreaming som ytterligare en kommunikationskanal för att nå sina kunder.
• Den 27 januari 2023 meddelade Streamify utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 vilka emitterades i samband med Streamifys företrädesemission under fjärde kvartalet 2022. Totalt tecknades 4 058 583 aktier, genom utnyttjande av 4 058 583 Teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 70 procent. Streamify tillförs därmed cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.
• Den 7 februari 2023 meddelade Streamify att hudvårdsvarumärket Emma S. Skincare valt att satsa på Live Shopping med Streamify. Emma S. är ett ledande svenskt hudvårdsvarumärke som via sin e-handel och återförsäljare som KICKS, Lyko, Åhléns och Apoteket säljer veganska, svenskproducerade hudvårdsprodukter i Skandinavien.
• Den 8 mars 2023 meddelade Streamify att Bolaget ingått ett avtal med Najell som säljer babyprodukter. Najell är grundat och baserat i Lund och börjar använda Live Shopping för att utbilda och komma närmare konsumenten.
• Den 15 mars 2023 meddelade Streamify att Bolaget ingått ett avtal med det norska influencervarumäkret Vendela Beauty. Vendela Beauty är en del av Helena Cosmetics AS som säljer kosmetik och har en engagerad kundgrupp som de önskar att komma närmare med Live Shopping.
• Den 30 mars 2023 meddelade Streamify att Photowall valt Streamify som Live Shopping- leverantör. Photowall ett väletablerat företag med kontor och egen tapetproduktion i Stockholm och med Live Shopping hoppas de att göra sitt varumärke mer lockande och engagerade för sina kunder.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 21 april meddelande Streamify att Bolaget har beslutat att genomföra en riktad emission av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom Bolaget tillförs ca 3,5 MSEK före emissionskostnader. Den riktade emissionen, som riktas till en begränsad krets av investerare, genomförs i syfte att främja Bolagets tillväxtresa och tillgodose kapitalbehovet för Bolagets pågående etablering på marknaden för Live Shopping.
• Den 27 april meddelade Streamify att Bolaget har beslutat att stärka sin organisation med Michal Kalinowski som tar rollen som Head of Growth and Partnerships. Syftet är att växa affären, möta det ökade antalet förfrågningar från andra marknadsvertikaler och ingå partnerskap med branschspecifika aktörer.

Rapporten i sin helhet

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io
Hemsida: www.streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.
Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.