Streamify offentliggör delårsrapport Q3 2022

Streamify AB (“Streamify” eller “Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport Q3 för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på hemsidan (www.streamify.io). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Rekordstarkt avslut på kvartalet vad gäller kundtillströmningen och glädjande nog har båda affärsområdena vuxit kraftigt under året med 111%, Johan Klitkou vd Streamify AB

2022-07-01 -> 2022-09-30, tredje kvartalet
• Nettoomsättning uppgick till 322 KSEK (536 KSEK).
• Nettomsättningstillväxt -40% YoY
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 944 KSEK (-2 711 KSEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,37 SEK (-0,49 SEK).
• MRR* 120 KSEK, YRR 1 440 KSEK**

2022-01-01 -> 2022-09-30, första 9 månaderna
• Nettoomsättning uppgick till 1 746 KSEK (829 KSEK).
• Nettoomsättningstillväxt 111% YoY
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 159 KSEK (-6 062 KSEK).
• Resultat per aktie uppgick till -1,15 SEK (-1,09 SEK).
• MRR* 120 KSEK, ARR 1 440 KSEK**

Definitioner:
*MRR (eng. Monthly Recurring Revenue) definieras som månatliga återkommande intäkter genererade från aktiva kundabonnemang per den sista i månaden, engångsintäkter exkluderade.
**ARR (eng. Annual Recurring Revenue) definieras som MRR * 12.
Med “Streamify” eller ”Bolaget” avses Streamify AB med organisationsnummer 559127–1399. Antal aktier i Streamify per den 30 september 2022 uppgår till 7 933 890 aktier (5 578 070).

Väsentliga händelser
• Den 16 augusti 2022 meddelade Streamify att Bolaget har tecknat ett avtal med stockholmsbaserade Awelin som hjälper e-handlare att skapa lönsam tillväxt genom optimerad marknadsföring. Partnerskapet med Streamify innebär ett komplement till deras erbjudande och Live Shopping är ett format som de tror har en positiv påverkan för e-handlares lönsamma tillväxt.
• Den 24 augusti meddelade Streamify att bolaget har tecknat ett avtal med CC Shoes med mål att ta nya geografiska kliv med Live Shopping från Streamify.
• Den 30 augusti 2022 meddelade Streamify att Bolaget har förlängt samarbetet med Entire Stories ytterligare ett år efter ett framgångsrikt pilotprojekt med Live Shopping.
• Den 8 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett tolvmånadersavtal med Blankens, som vill förstärka närvaron för sina digitala kunder och inspirera fler till rätt köp med live shopping.
• Den 12 september 2022 beslutade Streamifys styrelse om en företrädesemission av 3 966 945 units bestående av två (2) aktier, och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”), tillsammans units (”Units”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,50 SEK per Unit vilket innebär att teckningskursen per aktie uppgår till 0,75 SEK. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 5 950 417 SEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna av serie TO2 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 11 504 140 SEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna av serie TO3 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 7 537 195 SEK.
• Den 21 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med Nordic Superfood som säljer hälso- och skönhetsprodukter. Med Live Shopping från Streamify vill de erbjuda besökare på egen sajt en utbildande kanal för kunskapsdelning och relationsbyggande kommunikation.
• Den 28 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för Bolagets aktie som är listad på Spotlight Stock Market. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i Bolagets aktie och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs.
• Den 30 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med sminkbolaget Hickap. Skönhetsmärket startades av entreprenörerna Emil och Wilma Holmqvist som avser att skapa mer engagerat innehåll i sin e-handeln och öka närheten till sina kunder med Live Shopping.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 5 oktober 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med influencerkubatorn Hubso. Med Live Shopping från Streamify applicerar de ytterligare en säljkanal för kreatörerna att kommunicera via med sin målgrupp, men där huvudfokus är värdeskapande innehåll, inkludering och “community building”.
• Den 9 oktober 2022 meddelade Streamify att förträdesemissionen blev tecknad till 73,6 procent och tillför Bolaget cirka 4,4 MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Streamify med 904 868,61 SEK, från cirka 1 229 752,95 SEK till cirka 2 134 621,56 SEK och antalet aktier ökar med 5 837 862, från 7 933 890 till 13 771 152 aktier.
• Den 10 oktober 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med IHM Business School som tillsammans med Streamify breddar kursutbudet med utbildning i Live Shopping för att möta branschens behov.
• Den 21 oktober 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med outdoormärket Garphyttan som förstärker sitt community med hjälp av Live Shopping via Streamify.
• Den 2 november meddelade Streamify att Bolaget har tecknat avtal med fjällturismbolaget Skistar AB. Skistar ansåg att Streamify var den tjänst som levererade den bästa paketeringen för Live Shopping, utifrån deras behov.
• Den 3 november meddelade Streamify att Bolaget har tecknat avtal med Akademibokhandeln, som är Sveriges ledande bokhandelskedja. Akademibokhandeln ser samarbetet tillsammans med Streamify som en möjlighet att växla upp deras satsning på live shopping med flera inspirerande format.
• Den 7 november meddelade Streamify att Bolaget har inlett ett samarbete med PostNord.
PostNord kommer att använda konceptet Live Shopping som en del i sin rekryteringsprocess av nya terminalarbetare, chaufförer och brevbärare. I framtiden ser man också att formatet kommer att kunna implementeras i bland annat deras Graduate-program.

Rapporten i sin helhet

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io
Hemsida: www.streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.
Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.