Streamify offentliggör halvårsrapport Q2 2022

Streamify offentliggör halvårsrapporten Q2 2022
Rapporten som PDF finns att ladda ned här

Streamify AB (“Streamify” eller “Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapporten för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på hemsidan (www.streamify.io). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2022-04-01 -> 2022-06-30, andra kvartalet

  • Nettoomsättning uppgick till 692 KSEK (234 KSEK).
  • Nettoomsättningstillväxt 196% YoY.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 375 KSEK (-2 005 KSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,43 SEK (-0,36 SEK).
  • MRR* 74 KSEK, ARR 888 KSEK**

2022-01-01 -> 2022-06-30, första halvåret

  • Nettoomsättning uppgick till 1 424 KSEK (293 KSEK).
  • Nettoomsättningstillväxt 386% YoY
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 214 KSEK (-3 351 KSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,78 SEK (-0,60 SEK).
  • MRR* 74 KSEK, ARR 888 KSEK**

Definitioner:. *MRR (eng. Monthly Recurring Revenue) definieras som månatliga återkommande intäkter genererade från aktiva kundabonnemang per den sista i månaden, engångsintäkter exkluderade.
**ARR (eng. Annual Recurring Revenue) definieras som MRR * 12

Väsentliga händelser

Den 19 april 2022 meddelade Streamify att Bolaget har tecknat ett ambassadöravtal med Adoore. Adoore grundades av Petra Tungården 2018 och är ett modeföretag med fokus på klänningar i starkta och färgglada färger och kundbolaget kommer använda live shopping som en förlängning av sin e-handeln och för att öka möjligheterna till personligt kontakt med sina kunder.

Den 31 maj 2022 meddelade Streamify att modemagasinet ELLE Norge har valt Streamify som leverantör av liveshopping-plattform. ELLE ser att konceptet med liveshopping kan addera ytterligare dimensioner och bidra till att stärka varumärkets närvaro och relevans gentemot sin målgrupp.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:. Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.