Streamify - s02 e03

Vad är jobbshopping och hur kan rekryteringsbranschen använda Live Video Shopping ?