Streamify - s02 e09 - Investerarintroduktion till Streamify

Genomgång av affärsmodell, USP, målgrupp och marknad, kundens ROI, konkurrenssituation, tillväxt/målbild och aktuell företrädesemission.