Streamify - s02e12

Johan summerar året och resan från okänd till etablerad utmanare inom live video shopping. 

Under programmet svaras det bland annat på hur mycket kan streamify växa med nuvarande bemanning och teknikplattform. 

Johan svarar även på frågor rörande bolagets finansiering, teckningsoptioner och när Streamify prognostiseras att vara lönsamma.