Streamify - s0303

Hur påverkar problemen hos Silicon Valley Bank Streamify och start-up scenen i stort ?