Streamify - s0309

Johan reflekterar över den positiva kvartalsrapporten Q2 och utvecklar sitt resonemang om hur Streamify hanterar utmanande omvärldsfaktorer.