Streamify - s0406

I detta avsnitt behandlas en tittarfråga som gäller samarbetet med SAS Institute.