Streamifys emission av units inför planerad notering kraftigt övertecknad

Den 23 december 2020 avslutades Streamify AB:s (”Streamify” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier samt vederlagsfria teckningsoptioner) om totalt cirka 14,1 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Emissionen tecknades till totalt cirka 75,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 539 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader. Totalt kommer 2 308 000 aktier samt 1 384 800 vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 att emitteras. Genom emissionen erhåller Streamify cirka 1 060 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 30 december 2020. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen.

Teckning och tilldelning
Emissionen tecknades till cirka 75,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad på 539 procent. Genom den initiala emissionen tillförs därmed Bolaget cirka 14,1 MSEK (inklusive cirka 2 MSEK som avser brygglån samt 0,4 MSEK som avser kompensation, vilka kvittas i emissionen), motsvarande 100 procent av initial emissionsvolym, före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK (cirka 9,5 procent av emissionsvolymen) för den initiala emissionen. Totalt kommer 2 308 000 nya aktier och 1 384 800 teckningsoptioner av serie TO 1 att emitteras. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i memorandumet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag den 30 december 2020. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller ingen avräkningsnota.

Antalet aktier och aktiekapital
När Streamifys emission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 5 578 070 aktier och aktiekapitalet uppgå till 864 600,85 kronor. Om samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 214 644,00 SEK, varvid Bolaget tillförs ytterligare 10 109 040,00 SEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1
För varje teckningsoption av serie TO 1 kommer innehavaren att ha rätt att teckna en ny aktie i Streamify till en kurs om 7,30 SEK per ny aktie under nyttjandeperioden, som löper från och med den 25 november 2021 till och med den 16 december 2021.

Första handelsdag
Första dag för handel i Streamifys aktier och teckningsoptioner på Spotlight är beräknad till den 25 januari 2021. Aktien kommer att handlas under kortnamnet “STREAM” och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Teckningsoptionen kommer att handlas under kortnamnet “STREAM TO 1” med ISIN-kod SE0015243340.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Streamify i samband med emissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Denna information är sådan som Streamify är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-30 09:48 CET.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
Streamify grundades 2017 med avsikt att skapa framtidens smartaste livesstreamslösningar. 2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som kombinerar livestreaming med e-commerce. Streamify ger individuella användare och etablerade aktörer möjlighet att skapa egna livestreams och därmed intäktsmöjligheter, samtidigt som tittare kan interagera med livesändningarna genom chattar, sponsring och för sändningen relevant e-commerce.

Länkar:

Pressmeddelande hos Cision