Styrelseledamot avgår på egen begäran

Bakgrunden är att Lena åtagit sig andra uppdrag som förhindrar fortsatt styrelseuppdrag. Lena avser lämna Streamifys styrelse den 31 mars 2022.

Styrelseledamot avgår på egen begäran

2022-03-02

Lena Glaser, som är styrelseledamot i Streamify AB (publ), har meddelat sin avsikt att utträda ur styrelsen. Bakgrunden är att Lena åtagit sig andra uppdrag som förhindrar fortsatt styrelseuppdrag. Lena avser lämna Streamifys styrelse den 31 mars 2022. Vi är tacksamma för Lenas förtjänstfulla arbete som ledamot i styrelsen - kommenterar Lars Ekström, styrelseordförande för Streamify.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar. Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.