Bolagspresentation för investerare

VD och styrelseordförande köper aktier i Streamify

Den 8 november förvärvade Streamifys VD Johan Klitkou och styrelseordförande Lars Ekström 85.000 respektive 34.000 aktier i Streamify.

Johan Klitkou har under dagen förvärvat sina aktier till ett genomsnittspris om 6,67 kronor per aktie vilket totalt uppgår till cirka 567.000 kr. Lars Ekström har köpt aktier till en genomsnittskurs om 6,11 kronor per aktie vilket motsvarar ett sammanlagt värde om cirka 207.000 kr.

Efter förvärvet uppgår Johan Klitkous aktieinnehav i bolaget till 1.098.420 aktier. Lars Ekströms aktieinnehav i bolaget uppgår till 53.820 aktier.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.