Streamify är officiell partner till Stockholm basket

Vi är Stockholms Basketdistriktsförbund (även kallat Stockholm Basket) och jobbar för alla basketföreningar i Stockholmsområdet. Vårt jobb är att boka alla hallar, planera allt seriespel och tillsätta domare till alla distriktets matcher. Utöver detta jobbar vi för att ännu fler ska vilja spela basket och att sporten ska få den platsen den behöver i Stockholm.