streamify_logo_blue_on_trans_tall.png

Nödvändig verifieringsinformation för utbetalningar

En del av vårt ansvar gentemot våra ekonomiska partners innebär att du verifierar din identitet och bekräftar din företags legitimitet. Att samla in denna information gör det möjligt för oss att automatisera delar av denna process så att du kan börja ta betalt direkt.

Vi använder inte denna information för något annat syfte, och vi tar din integritet och säkerheten för dina uppgifter väldigt seriöst. (Läs mer om vår säkerhets- och integrationspolicy.) (Stripe)


FÖRETAGSUPPGIFTER
IBAN: International Bank Account Number. IBAN är en internationell standard för kontonummer och används vid betalningar till och från utlandet. IBAN består av Landskod, Kontrollsiffror, Bankkod och fullständigt kontonummer. Syftet med IBAN är att göra betalningar säkrare och snabbare.
KONTOANSVARIG
Namn *
Namn
Använd formatet ÅÅMMDD-NNNC