Start Your 30-Day Free Trial Here

Styrelse

Nedan finner du Streamifys nuvarande styrelse.

Lars Ekström

Lars Ekström

Styrelseordförande

12 years experience from funding. Held prominent positions at Verdane Capital and President of the board for several companies. PhD fr. Cambridge, MSc. fr. UCL and BSc from Florida Atlantic Uni.
LinkedIn
Lise Alm

Lise Alm

Styrelseledamot

Lawyer by trade. Previously Spotify, M&A at Vinge law, and business director at Volumental. She is currently working as CSO for Worldfavor and participates in projects run by experts within the United Nations.
LinkedIn
Pontus Hymér

Pontus Hymér

Styrelseledamot

Partner at Bubbl and Interim Country manager at </salt>. Previously positions at Bambuser, Mr Green, and William Hill Gametek. Experienced CTO, Engineering Mgr., Head of Development, and Transformation Mgr.
LinkedIn
Johan Klitkou

Johan Klitkou

Styrelseledamot och VD

15 years experience of the streaming industry as CEO. He has previously successfully lead the company to a market leading 
position in local newspapers in Sweden, among them Bonnier.
LinkedIn


Valberedning

Valberedning utsedd inför Streamifys årsstämma 2023
Valberedningens ledamöter inför Streamifys årsstämma 2023 har nu utsetts . I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2022 ska Streamifys valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen.

Valberedningen har följande sammansättning:
Jan Oscarsson, Oscarson Invest Aktiebolag
Sven Ove Nesterud, Sven Ove Nesterud
Michal Kalinowski, Michal Kalinowski
Lars Ekström, adjungerad Streamifys ordförande

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@streamify.io senast den 31 mars 2023.

Årsstämman 2023 kommer att äga rum onsdagen den 19 maj.

För ytterligare information kontakta:
Lars Ekström, lars.ekstrom@streamify.io