ELLE Norge utvecklar sin satsning på liveshopping när Streamify adderar nytt retail media-erbjudande

Efter initiala framgångar med liveshopping väljer ELLE Norge nu att utvidga sin satsning på liveshopping. Streamify lanserar en tilläggstjänst inom retail media advertising, som ELLE Norge blir först ut att nyttja. Lösningen hjälper varumärken att nå ut med sitt content och kan anammas av e-handlare och digitala medier världen över.

Varför satsa på liveshopping?

ELLE Norge, som drivs av svenska United Influencers, såg hur intresset för liveshopping växte generellt, och inom e-handeln specifikt. Då de genomför övergripande digitala och rörliga satsningar, och kontinuerligt utvärderar på nya format, valde de att testa liveshopping.

Goda resultat

ELLE Norge har genomfört liveshopping-event tillsammans med exempelvis Zalando, Love Lolita och Ferner Jacobsen. Och satsningen på liveshopping har visat sig vara lyckad. Kaja Brændengen, Head of Business Development på ELLE Norge, berättar:

Vi ökar digitalt överlag och ser väldigt goda resultat av liveshopping. ELLE Norge har en engagerad kundgrupp och vi ser ett fantastiskt engagemang. Vi får bland annat bra respons på affiliate och har många som läser oss varje dag. En av fördelarna med liveshopping är därför att vi kan kommunicera med våra kunder direkt i chatten och svara på deras frågor.

Fler liveshopping-event under 2024

Under 2023 testade ELLE Norge formatet för att se om det var något att satsa på. Under 2024 är ambitionen att fortsätta tillväxten med liveshopping som en del av erbjudandet, både redaktionellt och tillsammans med partners. Sändningarnas fokus kommer bland annat att vara inspiration, trender och beauty.

Först med retail media-lösning

Under 2024 kommer ELLE Norge att utvidga samarbetet med Streamify, där en traditionell videospelare kommer att ligga till grund för Streamifys satsning på retail media. ELLE Norge kommer, tillsammans med varumärken och samarbetspartners, presentera både liveshopping och video display-annonser på sin hemsida. Kaja Brændengen kommenterar:

Vi ser redan stort intresse från våra samarbetspartners för både display-annonser och liveshopping. Och tillsammans med dem tar vi en expertposition och erbjuder inspiration på ett nytt sätt. Vi har höga förväntningar på lösningen och det känns bra att äntligen ha hittat en lösning som besvarar vårt behov.

Liveshopping – ett unikt format

ELLE Norge kan tydligt se att liveshopping är ett bra sätt för varumärken att synas, men att det också påverkar omsättningen. ELLE Norge publicerar sina genomförda sändningar på hemsidan, vilket gör att de kan fortsätta konvertera även efter själva live-tillfället. Många av deras partners återanvänder liveshopping-content och många tittare ser hela sändningen. Det gör det till ett unikt format.

Enkelt och flexibelt med Streamify

Samarbetet med Streamify har varit en av många framgångsfaktorer med satsningen på liveshopping. Kaja Brændengen framhåller att flexibilitet och lösningsorientering varit viktigt:

Samarbetet har fungerat väldigt bra. Liveshopping-spelaren är enkel att använda och vi har flera här på redaktionen som kan sitta back-end och ha kontroll. Under den här nya satsningen har Streamify också varit behjälpliga och utvecklat det verktyg vi behöver.

En fördjupad relation

Den utvidgade lösningen för liveshopping som en satsning på retail media innebär nya intäktsströmmar både för Streamify och ELLE Norge, och fördjupar relationen mellan bolagen. Johan Klitkou, vd på Streamify, berättar:

Det här är inte en affärsmässig svängning från vår sida, utan en tilläggstjänst som kan anammas av e-handlare och digitala medier världen över. Lösningen hjälper varumärken att nå ut med sitt content och sina produkter via återförsäljarna, vilket är en fördel om man inte själv har resurserna att driva en liveshopping-kanal. Samtidigt fyller det annonsutrymme på ett effektivt sätt.

Om retail media

Retail media advertising är annonser som placeras på en återförsäljares eller ett digitalt medies e-handelssida. Syftet är att influera kunder vid köptillfället. Retail media väntas växa och förutspås öka med omkring 20% framtill 2027. Annonsformen nyttjas framgångsrikt av såväl Amazon som Walmart, och det unika med Streamifys lösning är det specifika liveshopping-fokuset.

Vill du veta mer om Streamifys tilläggstjänst för retail media? Boka ett möte med Alexander.